Historia

Judo w dosłownym znaczeniu to “łagodna droga”.

Gdy w Rybniku rodziło się judo, wyznawcy tej pięknej dyscypliny obchodzili setną rocznicę urodzin J. Kano.

W różnych miastach Polski pojawiają się zalążki judo. Podobnie w Rybniku oraz w sąsiadujących gminach i miastach.

W Rybniku już w grudniu 1959 judo zostało zademonstrowane pokazem w wydaniu zawodników, późniejszego rybnickiego trenera z klubu Pałacu Młodzieży w Katowicach. Miało to miejsce w Sali gimnastycznej Technikum Górniczego przy ul. Kościuszki. Natomiast 10 stycznia 1960 roku o godz. 9.30 w Sali obrad Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Chrobrego, dokonane zostały pierwsze zapisy chętnych do uprawiania judo. Pierwsze zajęcia rozpoczęła trzydziestoosobowa grupa w Sali gimnastycznej SP 1 przy ul. Chrobrego.

Saga o judo

Do 1964 roku z małymi przerwami, działalność sekcji przy OWF MKKF rozwijała się poprzez organizację trzymiesięcznych kursów judo i samoobrony. Nie było sprzętu (ubrań) , adepci sami szyli sobie je z płótna. Nie było również mat. Ćwiczenia odbywały się na matach zapaśniczych co stanowiło raczej zagrożenie niż ochronę przed upadkami. Brakowało również wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.

Taki stan często jednak charakteryzuje czasy pionierskie. W 1965 roku prężnie rozwijający się klub KS ROW przygarnął szczątkową grupę zapaleńców. Od tego czasu zaczęła się rywalizacja rybniczan z innymi klubami. Natchnieniem dla judoków w całej Polsce był w tamtych czasach japoński film w reżyserii Kurosawy „Saga o judo”. Obraz ten był tym, czym dla miłośników karate filmy z Brucem Lee. Systematyczne treningi szybko zaczęły owocować. Znaleźli się szkoleniowcy, stworzony został system szkoleniowo-organizacyjny, oparty w dużej mierze na stabilności finansowej klubu.

Rybniccy zawodnicy coraz częściej stawali na podium w zawodach organizowanych na terenie całego kraju. W efekcie czego trafiali do kadry narodowej i reprezentowali Polskę na zawodach międzynarodowych. Kierownictwo sekcji, planując przyszłość odważnie patrzyło w kierunku wzniosłych idei olimpijskich, cały czas bazując przy tym na swoich wychowankach. Wreszcie Rybnik i jego sekcja judo została mianowana przewodnią w województwie katowickim. Powołany został wojewódzki ośrodek przygotowań olimpijskich (1976). Był to rok igrzysk w Montrealu ale docelowe stały się te w roku 1980, które planowane były w Moskwie.

Judo – ROW

W wyniku prężnej działalności sekcji wybudowany został obiekt sportowy – pawilon Judo - ROW. Znajdowały się w nim dwie sale do ćwiczeń, siłownia, sauna. Do użytku został oddany końcem 1976 roku. Przedsięwzięcie sfinansowały władze Wojewódzkiej Federacji Sportu ze środków Totalizatora Sportowego. Skończyła się „gehenna” z wynajmowaniem sal gimnastycznych, włącznie z pomieszczeniami Teatru Ziemi Rybnickiej. Dzisiaj obiekt ten służy nie tylko judokom ale także szermierzom.

W latach 70-tych w Polsce niewiele klubów posiadało własne dojo. A obiekt z pełnym zapleczem sanitarnym , siłownią, odnową biologiczną był dla większości tylko marzeniem.

Jak wspomniano wcześniej, pod koniec 1976 roku w Rybniku oddano do użytku pawilon judo z pełnym zapleczem. Wybudowany został on w centrum miasta przy ul. Powstańców Śl. w bliskości basenu, boiska i bieżni. Sekcja judo wprowadziła się do nowego obiektu z wynajmowanej salki SP 1, którą wcześniej własnymi siłami zaadaptowano do celów treningowych.

Ciekawostką jest fakt, że do dnia dzisiejszego na pawilonie judo zachował się napis Judo-ROW.

Wracając do roku 1976, z chwilą oddania pawilonu, główny cel, jakim było zakwalifikowanie rybnickiego zawodnika na igrzyska olimpijskie, stał się realny. Na dwa lata przed igrzyskami w Moskwie, dwóch zawodników ROW znajdowało się w szerokim składzie kadry olimpijskiej. Sekcja judo przy KS ROW była w pełni przygotowana do odnoszenia sukcesów w sporcie kwalifikowanym. Judo było w Rybniku traktowane bardzo poważnie, podobnie jak żużel czy piłka nożna.

Zabezpieczenie finansowe, które pochodziło nie tylko z klubu ale również z zakładów opiekuńczych jak i wsparcie ośrodka olimpijskiego , dawało gwarancje osiągnięcia celu jakim były igrzyska olimpijskie. Niestety, nikt nie przewidział tego co się wydarzyło tuż przed najważniejszą imprezą dla każdego sportowca. W wyniku nieporozumień wewnątrz sekcji, gdzie władze klubu zlekceważyły ten incydent, doszło do mocnego rozdarcia całej struktury systemowej sekcji. Systemu, który od założenia sekcji przy klubie ROW funkcjonował znakomicie.

Druga fala całkowicie niweczy dwudziestoletni okres budowania judo w Rybniku. Ta fala to przemiany społeczno-gospodarcze.

Lata 80 to również stan wojenny. Judo nie było w tak uprzywilejowanej sytuacji jak piłka nożna czy koszykówka. Odrodzenie przebiegało dużo wolniej niż we wspomnianych dyscyplinach. Nadzieja wróciła pod koniec 1982. Sekcja judo przetrwała trudne chwile i mając bazę treningową ze zdwojoną siłą ruszyła do naboru młodzieży. Szkolenia i tworzenie sprawnego systemu organizacyjnego od nowa , to było zadanie dla miłośników judo, którym sił i wiary nie brakowało. Niestety, wielki kombinat ROW Rybnik pękał i coraz bardziej chylił się ku upadkowi. Tąpnięcie, jakie nastąpiło w latach wcześniejszych, nie pozostało bez wpływu na kondycję organizacyjno-finansową klubu.

Pod koniec 1991 roku , sekcja judo przy KS ROW, w wyniku likwidacji poszczególnych dyscyplin sportowych, przestała istnieć.

KS POLONIA RYBNIK

Wcześniej, bo w 1990 roku, działacze związani z judo próbowali stworzyć klub jednosekcyjny, przewidując najgorsze. Wówczas stworzono rybnickie stowarzyszenie judo Sakura, które miało w przypadku rozwiązania sekcji przy KS ROW, przejąć pawilon judo-ROW. Ten wariant nie przetrwał jednak długo, a stowarzyszenie Sakura wyemigrowało do Żor, gdzie judo ROW miało swoją filię.

Rybnickie judo uratowało się i przetrwało w inny sposób. Pod koniec lat 80 stworzono filię na Nowinach w Bushido. Filia firmowana przez KS ROW połączyła swoje siły z sekcją judo Polonii Niewiadom. Kolejnym etapem było zarejestrowanie klubu Polonia Rybnik z siedzibą i bazą treningową przy SP 34. Kiedy została rozwiązana sekcja judo KS ROW, w wyniku porozumienia stron, Polonia zagospodarowała pawilon judo-ROW. Dokładnie 1.09.1991 r. w Rybniku odbyło się walne zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą – Klub Sportowy „Polonia” Rybnik. Protokół z założycielskiego walnego zebrania „Polonii” Rybnik można zobaczyć w galerii poniżej. Na zeskanowanym dokumencie są wszystkie osoby, które uczestniczyły w założeniu klubu.

                  

Polonia w chwili obecnej stała się kontynuatorem tradycji judo w Rybniku i jak na razie potwierdza swym działaniem, że o przyszłość tej pięknej dyscypliny sportu możemy być spokojni.

Galeria