JUDO ŁĄCZY POGRANICZE JUDO SPOJUJE POHRANIČI

  • 1 lutego 2018

JUDO ŁĄCZY POGRANICZE - JUDO SPOJUJE POHRANICI - KS Polonia Rybnik w wspólnym projekcie z klubami JUDO z Ostravy, Opola i Hranic.

Projekt poprzez współpracę transgraniczną w dziedzinie sportu wpływa na rozwój ludzi młodych:  wskazuje nowe możliwości (niewykorzystany potencjał usług powiązanych z turystyką, rekreacją, lecznictwem uzdrowiskowym),  likwiduje bariery (nieznajomość języka, prawa, zwyczajów, niewystarczające kwalifikacje, brak elastyczności ). Dodatkowo sport poprzez oczywiste podnoszenie sprawności fizycznej daje wzrost poczucia własnej wartości, pozycji w grupie rówieśników oraz pozytywnie wpływa na zdrowie obywateli. Istnieje duże prawdopodobieństwo wykorzystania w dorosłym życiu doświadczeń zdobytych w młodości .

Głównym celem projektu jest rozwój kontaktów międzyludzkich oraz współpracy 4 organizacji pozarządowych – klubów sportowych polsko-czeskiego pogranicza z Rybnika, Ostravy, Opola i Hranic.

Działania kluczowe w projekcie :

  • Organizacja 4 edukacyjno-sportowych obozów dla dzieci i młodzieży z udziałem wszystkich partnerów. W każdym obozie planowana jest liczba 90 uczestników, po 40 z obu krajów oraz 10 osób wspólnej kadry szkoleniowej.

Podczas obozów będą prowadzone zajęcia pierwszej pomocy oraz kurs językowy.

  • Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów m.in. 200 sztuk mat judo i 4 zestawów tv-laptop pełniących funkcję tablic wyników (po 100 sztuk i po 2 zestawy dla polskiego i czeskiego organizatora) .
  • Zakup sprzętu treningowego dla 80 wyróżniających się zawodników (po 80 kpl) m.in. specjalistycznych judog i dresów.
  • Organizacja 4 międzynarodowych turniejów judo po 2 w Polsce i w Czechach, w których uczestniczyć będą zawodnicy partnerów oraz innych przygranicznych klubów.
  • Organizacja 8 rekreacyjno-szkoleniowych konsultacji o nazwie WORKSHOP z udziałem wszystkich partnerów. Będą to 1-2 dniowe spotkania z udziałem  60 uczestników polegające na odbyciu wspólnego treningu prowadzonego przez polskich i czeskich trenerów, wspólnym spędzeniu popołudnia i wieczoru (zwiedzanie, rekreacja, posiłek, polskie i czeskie bajki i filmy), zorganizowaniu zawodów dla dzieci  prowadzonych i sędziowanych przez starszych zawodników
  • Działania promocyjne.
  •  

W  roku 2018  realizując wraz z naszymi partnerami z klubów z Ostrawy, Hranic i Opola uczestniczylismy w następujących akcjach szkoleniowych w ramach udziału w realizacji projektu:

- 07.04.2018 r. - workshop w Opolu - uczestniczyło 18  naszych zawodników + trener,

- 4-5.05.2018 r. - workshop w Ostrawie - uczestniczyło 15 naszych zawodników + trener,

- 15-26.08.2018 r. - obóz rekreacyjno-sportowy w Żywcu - uczestniczyło 15 naszych zawodników + trener,

-  22.09.2018 r. - workshop w Rybniku - uczestniczyło 15 naszych zawodników + trener,

-  12-13.10.2018 r. - workshop w Hranicach - uczestniczyło 15 naszych zwodników  + trener.

-  dokonalismy zakupu 15 kpl. judogi i przekazaliśmy w użytkowanie zawodnikom.

 

W wyyżej wymienionych akcjach szkoleniowych uczestniczyli zawodnicy  róznych grup treningowych, głównie dopiero rozpoczynajacych poważniejsze trenowanie judo. Udział we wspólnych akcjach szkoleniowych z zawodnikami z klubów w Opola, Ostrawy i Hranic z pewnoscią podniósł poziom sportowy  naszych zawodników a także wypełnił oczekiwania poznawcze i edukacyjne opisane w projekcie.

 

 

Juliusz Kowalczyk

Prezes Zarządu KS Polonia Rybnik

Partnerzy